WASE

WASE

Hjulsjösläkten - bastardgrenen

Hjulsjösläkten Wase har sitt ursprung i Wasland, i Flandern/Belgien och inkom till Sverige omkring år 1600 med den i övrigt okände Greels. En person som bor i Wasland är ”een wase”, liksom en svensk är ”een swede”. I släkten var traditionen om ”den belgiske/flandriske patron”, som var en ”wase”, levande fortfarande på 1800-talet.

 

Bastardgrenen kommer sig av att Per Gustav Wase (född 1838) var gift med en djupt religiös kvinna inom Missionsförbundet. Efter äktenskapet föddes raskt två barn, varefter hustrun tycks ha ”stängt porten”, för att slippa den smutsiga och syndiga sexuella akten. Det var nämligen ett hopp om hela sju år till dess nästa barn föddes inom äktenskapet. I sin sexuella nöd hade Gustav inlett ett förhållande med sin fyrmänning, Gustava Larsdotter, och i februari 1871 föddes bastardsonen Johan Leonard, vilken togs om hand av modern. Detta förhållande tycks ha fått missionsförsamlingen att utöva tryck på Gustavs hustru, att ”öppna porten” igen, för ett år senare föddes den ”äkta” sonen, Johan Axel. Därefter följde i rask takt ytterligare två barn, med det yngsta fött 1877. Tio år senare dog Gustav Wase under stora plågor efter att ha ramlat ned från en milaställning dagen innan och brutit ryggen.

 

Bastardsonen Leon tog i vuxen ålder faderns familjenamn och flyttade 1899 till Stockholm. 1903 inledde han ett ”Stockholmsäktenskap” med Ingeborg Cecilia (”Bollan”) Hjertstedt, av en annan släkts bastardgren. Nedan följer notiser rörande deras barns anor och om några individer och deras verksamhet. P g a internetlagstiftningen görs halt vid Leons och Bollans barn, och eventuella senare noterade personer har givit sitt medgivande till publiceringen och författat texterna själva.

 

1992 antog Dick Wase ovan avbildade borgerliga vapensköld med rätt att nyttjas av alla medlemmar av Hjulsjösläkten Wase. Den bygger på Waslands vapen, en gyllene tulpanlök på röd botten, vilken ginstyckats i rött och svart för att motsvara den belgiska flaggans färger.